BEWONERSOVERLEG HOGE AKKER
GEMEENTE BEST
WELKOM
ACTUEEL
NIEUWSBRIEVEN
ACTIVITEITEN
BUURTBUDGET
INFO BEST
POLITIEZAKEN
WHATSAPP
BESTUUR
ARCHIEF
EXTERNE LINKS
BUURTBUDGET
Info dd. 29 juni 2016:

We kregen bericht van de gemeente dat er voor de rest van dit jaar geen buurtbudget meer beschikbaar is. De totale bedrag van €50.000,00 is inmiddels besteed. 


Buurtbudget

Een fijne buurt: die maak je samen! Bewoners hebben vaak goede ideeën om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren. De gemeente daagt u uit die ideeën ook te realiseren. Ze geeft daarbij via het buurtbudget een financieel steuntje in de rug. Voor 2016 is de procedure voor het buurtbudget gewijzigd ten opzichte van 2015. Het totale buurtbudget voor alle wijken is gestegen met € 10.000. In 2016 is daarvoor in totaal € 50.000,- beschikbaar. Tot 1 april 2016 kunt u het buurtbudget voor uw wijk aanvragen. Daarna gaat het geld in één ‘pot’ voor alle wijken. 
Als u hier op klikt ziet u het buurtbudget per wijk per 01 januari 2016.

Hoe de spelregels met betrekking tot het buurtbudget zijn vindt u in de Regeling Buurtbudget 2016. Als u hier op clickt vindt u deze regeling.

Aanvraagformulier

Indienen van de aanvraag doen initiatiefnemers in 2016 bij Welzijn Best-Oirschot. Digitaal kan dit via buurtbudget@welzijnbestoirschot.nl, en op papier door het formulier bij Bestwijzer af te geven.

Als u hier klikt krijgt u het word document voor de aanvraag 2016.

Als u een aanvraag wilt doen, stel dan het Bewonersoverleg Hoge Akker in kennis daarvan. Het Bewonersoverleg kan u eventueel helpen bij uw aanvraag. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


De bewoners van Raadhuisstraat - Dr. P.C. de Brouwerstraat en Lidwinastraat - Mgr. Zwijsenstraat hebben in 2015 gebruik gemaakt van het buurtbudget bij het organiseren van den buurtbarbecue.
______________________________________________________________________________

Enkele bewoners van de Hoge Akker kregen het idee onze wijk te verrijken met een minibieb. Hiervoor hebben zij, na goedkeuring van het Bewonersoverleg en de Gemeente Best, van het buurtbudget gebruik kunnen maken.

Het principe van een minibieb is 'Geef een boek, Neem een boek'.

In het kastje staan boeken die iedereen gratis mag lenen of omruilen tegen een ander boek uit je eigen boekenkast. Zo kunnen wij als buurtbewoners samen een plek creëren waar we van elkaars boeken genieten en wordt de inhoud van het kastje een afspiegeling van onze wijk. Het bankje naast de minibieb zal ons uitnodigen samen een praatje te maken over wat we gelezen hebben of nog graag willen lezen, of ons zomaar de gelegenheid geven op ons gemak wat te snuffelen in het kastje. De minibieb is intussen besteld en geleverd en als een en ander bedrijfsklaar is houden wij u op de hoogte van het verdere verloop. De minibieb en het bankje komen te staan aan de rand van het grasveld aan de Pastoor A. van Erpstraat. De beheerders zorgen voor een leuke beginvoorraad bij de start. U kunt intussen eens rondneuzen in uw boekenkast en om een indruk te krijgen van de minibieb kijk dan eens op de website van www.minibieb.nl en op www.facebook.com waarop de wederwaardigheden van onze minibieb te zijner tijd ook te vinden zullen zijn.

 Kijk ook op: www.facebook.com/minibiebhogeakker

Trudy aan den Toorn en Gerda van Nunen
________________________________________________________________________________

WELKOM
ACTUEEL
NIEUWSBRIEVEN
ACTIVITEITEN
BUURTBUDGET
INFO BEST
POLITIEZAKEN
WHATSAPP
BESTUUR
ARCHIEF
EXTERNE LINKS